Informatie voor (tand)artsen

Informatie voor: Tandarts-algemeen practicus / Huisarts / KNO-arts / Orthodontist / Kaakchirurg

In de praktijk aan het Sweelinckplein 62 in Den Haag heb ik mij gevestigd als gespecialiseerd orofaciaal fysio- en manueeltherapeut op het gebied van pijnklachten in het kaakgewricht en aan het hoofd.

Stoornissen in het kauwstelsel en aangrenzende regio’s zijn in de literatuur bekend onder de term ‘CranioMandibulaire Dysfunctie (CMD).

De tandarts-algemeen practicus en de huisarts zullen als eerste geconfronteerd worden met patiënten met CMD-problemen en fungeren zo als poortwachter voor deze patiënt met vermoede CMD. Andere klachten kunnen zijn een trismus (kaakklem), die zich kenmerkt door sterk beperkte mondopening of andere orofaciale pijnklachten, welke sterk doen vermoeden aan een dentogene oorzaak, maar in uw onderzoek niet bevestigd kan worden.

De tandarts zal moeten besluiten om over te gaan tot een CMD-behandeling of om door te verwijzen naar een tandarts-gnatholoog of gespecialiseerd fysiotherapeut.

In Den Haag heb ik een samenwerkingsverband met Mw. dr. C.P. Saridin, MKA-chirurg en Mw. Geraldine Neirinckx en Mw. Ginger Bousche, tandarts-gnathologen, beiden gevestigd in het Haga-ziekenhuis (070-3126709). Tevens met Dhr. H. Sulkers, gnatholoog, praktijk Altman, Prins Mauritsplein 23 (070-3521192) en Haaglanden Clinics, Nieuwe Parklaan 11 (070-2212121).

In Zoetermeer met Dr. Kya Wabeke, tandarts-gnatholoog, werkzaam bij Denthuijse, praktijk voor tandheelkunde. website: denthuijse.nl (079-7630965)

CMD-symptomen kunnen sterk fluctueren in tijd en intensiteit.

Voorlichting en geruststelling is een belangrijk onderdeel bij de behandeling van CMD ongeacht de gekozen behandelstrategie. Dit is een onderdeel van de behandeling wat mijns inziens goed thuishoort bij de fysiotherapie, evenals gerelateerde houdings- en bewegingsproblemen.

In het algemeen kunnen irreversibele behandelvormen zoals occlusale therapie en kaakchirurgie achterwege blijven en reversibele behandelvormen zoals medicatie, fysiotherapie en opbeetplaattherapie als adequate therapie in aanmerking komen.

Dry Needling is zo’n fysiotherapeutische interventie, door het KNGF in 2007 opgenomen in het ‘Domein van de Fysiotherapeut’. Deze behandelvorm is een onderdeel van de therapie bij Myofasciale Pijnklachten. Dry Needling is voor een belangrijke deel nu ‘evidence based practice’.

Met Myofasciale Triggerpoint Dry Needling worden actieve triggerpoints in musculatuur gedeactiveerd. Deze spieren zijn vaak verantwoordelijk voor diffuse, zeurende en doffe pijnen met een kenmerkende referred sensation (vaak aangeduid als pseudoradiculaire klachten). Met behulp van een (acupunctuur)naald worden deze triggerpoints aangeprikt met als doel om middels een ‘local twitch responses’ reflexmatige ontspanning te bereiken. De methode is i.c.m. oefentherapie snel, effectief en veelbelovend.

Myofeedback toont de spierspanning van de kauwspieren en dient als ondersteuning bij het bewust maken van veelvuldig klemmen en knarsen en van andere verkeerde mondgewoonten overdag.

Psychosociale factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van CMD-problematiek.

Ik behandel mensen die verwezen zijn door de tandarts, tandarts-gnatholoog, orthodontist, kaakchirurg, KNO-arts en huisarts.

Mocht u vragen hebben omtrent verwijzing dan kunt u met mij contact opnemen.

Voorbeeld van een indicatie voor verwijzing en behandeling

Diagnose van de tandarts luidt: kiespijn (oorzaak tot dan toe bij de tandarts onbekend na zijn onderzoek).
Vanwege een beperkte mondopening verwijzing naar kaakfysiotherapeut alvorens verdere tandheelkundige behandeling bij de tandarts.
Diagnose orofaciaal fysiotherapeut: “kiespijn en beperkte mondopening ten gevolge van triggerpoints in kauwspieren”. De voorgestelde behandeling is triggerpointtherapie door middel van Dry Needling.
Resultaat: de beperkte mondopening is volledig hersteld, maar ook de kiespijn verdwijnt gedurende de behandelperiode.
Evaluatie naar de tandarts, die vervolgens kan afzien van een voorgestelde voortgezette behandeling.
Een andere casus is “oorpijn” , verwezen door een KNO-arts, nadat is vastgesteld dat het niet om een door deze arts te behandelen klacht is, maar voortkomt uit triggerpoints in het hoofdgebied.