kaakfysiotherapie

Wetenswaardigheden orofaciale therapie

Een verwijzing naar een orofaciaal fysiotherapeut komt niet zo heel vaak voor, daarom een aantal wetenswaardigheden voor u op een rijtje gezet.

Een orofaciaal fysiotherapeut (OFT) is een klinisch specialist voor gezondheidsproblemen die een relatie hebben met functiestoornissen en bewegingsbeperkingen in hoofd-, hals-, nek- en schouderregio in het algemeen en in het kauwstelsel in het bijzonder.

De behandeling vindt tot nu toe uitsluitend plaats op verwijzing van andere zorgverleners die naar mij verwijzen. Vanaf 2006 kunt u zich rechtstreeks aanmelden. In geval u naar mij verwezen werd door een specialist werd u reeds verwezen door uw huisarts of tandarts naar deze specialist. Het gaat hierbij om (veelal) onbegrepen klachten in het behandelgebied van de specialist waarvoor irreversibele behandelvormen (zoals een operatieve ingreep) geen oplossing bieden. Zij verwijzen naar mij omdat ze van mijn behandelmogelijkheden op de hoogte zijn en verwachten dat ik u de hulp kan bieden die u nodig heeft . U kunt mij zien als een gespecialiseerde fysiotherapeut en manueeltherapeut.

Door langdurige aanvullende opleiding heb ik me bekwaamd in problemen van structuren in eerder genoemd gebied, waaronder het kaakgewricht en/of de kauwspieren.
Ik werk reeds meer dan 25 jaar in een vrijgevestigde praktijk in Den Haag en vanaf de oprichting ben ik verbonden aan de kliniek voor tandheelkunde te Rijswijk. In dit centrum bestaat een samenwerkingsverband met tandartsen, waaronder een gnatholoog die onder meer gespecialiseerd is in kaakgewricht en kauwspieren.

De klachten komen meestal voort uit een niet goed functioneren in de bovenste lichaamshelft van het houdings- en bewegingsapparaat. Deze worden veroorzaakt door spieren, pezen, banden, botten, tussenwervelschijven of zenuwen. Dit soort klachten heeft zeer dikwijls te maken met houding en beweging. De klachten zijn mechanisch van aard en hebben pijn en bewegingsbeperking tot gevolg.

Meest voorkomend

Meest voorkomend zijn nekpijn, hoofdpijn, aangezichtspijn, kaakgewrichtspijn, oorpijn, oorsuizen, kiespijn, armpijn, schouderpijn, elleboogpijn en handpijn, chronische pijn.
Deze klachten worden onder meer beïnvloed door factoren als koude, warmte, het weer, stress, emotie, spanning, vermoeidheid, aandoeningen zoals griep, werkdruk.
U komt voor een specialistische behandeling van klachten in aanmerking, die een algemeen fysiotherapeut u niet kan bieden. Het gaat om een complexe problematiek waarvoor zij niet zijn opgeleid.

Een nieuw perspectief voor de behandeling van pijnen in het bewegingsapparaat is het inactiveren van pijnpunten in spieren. Vele pijnen ontstaan in de spieren en worden ervaren in pijn-uitstralingsgebieden, zoals oorpijn (door de KNO-arts niet als een afwijking aan het oor aangemerkt) of kiespijn (door de tandarts niet als een tandheelkundig probleem beoordeeld) terwijl de oorzaak dikwijls in een verder gelegen spier te vinden is.

Het leidt tot snelle pijnvermindering en verbeterde beweeglijkheid, zelfs veroorzaakt vanuit diep gelegen spieren. Hoofdpijn, nek- en rugpijn, oorklachten, computergerelateerde klachten in armen, klachten in benen en in het kauwstelsel kunnen worden dikwijls goed worden behandeld.

Een innovatie is de behandeling bestaande uit het inactiveren van pijnpunten en het doeltreffend behandelen door diverse handgrepen en dry needling.
In het buitenland (o.a. in Amerika en Canada) is reeds ruime ervaring opgedaan en recent heb ik mij op dit terrein bekwaam gemaakt, zodat deze efficiënte vorm van behandeling binnen mijn mogelijkheden ligt. De therapie is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek en levert direct meetbare resultaten op.

Ik besteed veel aandacht aan bij- en nascholing voor de optimale kennis om het zorgproduct verder te ontwikkelen en uit te breiden.