Wat is Dry Needling?

Wat doet een fysiotherapeut met naalden?

dry-needing-300x199 (1)Vele pijnen ontstaan in de skeletspieren en worden gevoeld in elders gelegen pijn-uitstralingsgebieden,
Deze pijnen worden veroorzaakt door triggerpoints, zoals oorpijn (wanneer deze door de KNO-arts niet als een afwijking van het oor worden aangemerkt) of tand- en kiespijn (wanneer deze niet door de tandarts als een tandheelkundig probleem wordt beoordeeld, terwijl dit voor 80% wel het geval is), uitstraling in armen en benen (wanneer dit door de neuroloog niet als een zenuwpijn wordt beoordeeld). In 72 % van de gevallen ligt de oorzaak van de pijn buiten het pijngebied.

Zo kan een ieder begrijpen, dat deze vorm van spierpijn (triggerpoints) een van de meest gemiste diagnose is! Een nieuw perspectief voor het inactiveren van triggerpoints in spieren is Dry Needling, een therapievorm die tot directe pijnvermindering en verbeterde beweeglijkheid en een voelbare daling van spierspanning leidt, zelfs veroorzaakt vanuit diep gelegen spieren.
Er is evidentie dat triggerpointtherapie (inactiveren van triggerpoints) beter werkt als je gebruik maakt van naalden.
Hoofdpijn, tand- en kiespijn, oorpijn, nek- en rugpijn, computergerelateerde klachten in armen, klachten in benen kunnen dikwijls goed worden behandeld.

We maken als gereedschap gebruik van een acupunctuur-naald om het normale spiergedrag te herstellen (kracht, lengte, coördinatie). De acupuncturist richt zich op meridianen en energiehuishouding. Het gaat bij Dry Needling niet om de flow en balans van energie te controleren en is niet gebaseerd op Oosters-esoterische- en metaphysische concepten.
In tegenstelling tot bij Dry Needling, waarbij de triggerpoints dikwijls een beperkt aantal malen kortdurend worden aangeprikt, verblijven bij acupunctuur de naalden ongeveer 20 minuten in een aangeprikt punt.
Dry Needling wordt verklaard vanuit neurofysiologische- en biochemische principes.
Het is een mechanische verstoring van een in zichzelf instandhoudend mechanisme.
Onderzoekers hebben aangetoond dat Dry Needling leidt tot een directe verbetering van het chemische milieu van triggerpoints in spieren hetgeen leidt tot ontspanning, pijnafname en toegenomen beweeglijkheid.
Triggerpoints ontstaan door langdurige of vaak herhaalde aanspanning van spieren, waarbij een hoge druk in de spier ontstaat. Direct (kneuzing) of indirect (overrekkingsletsel) ontstaan letsel in spieren kan triggerpoints veroorzaken, dat is wanneer de belasting van de spier, als anatomische structuur, de belastbaarheid kortdurend, herhaaldelijk of langdurig overstijgt.

Voorbeeld van een indicatie voor behandeling:

Diagnose van de tandarts luidt: kiespijn (oorzaak tot dan toe bij de tandarts onbekend na zijn onderzoek).
Vanwege een beperkte mondopening verwijzing naar kaakfysiotherapeut alvorens verdere tandheelkundige behandeling bij de tandarts.
Diagnose orofaciaal fysiotherapeut: “kiespijn en beperkte mondopening ten gevolge van triggerpoints in kauwspieren”. De voorgestelde behandeling is triggerpointtherapie door middel van Dry Needling.
Resultaat: de beperkte mondopening is volledig hersteld, maar ook de kiespijn verdwijnt gedurende de behandelperiode.
Evaluatie naar de tandarts, die vervolgens kan afzien van een voorgestelde voortgezette behandeling.
Een andere casus is “oorpijn” , verwezen door een KNO-arts, nadat is vastgesteld dat het niet om een door deze arts te behandelen klacht is, maar voortkomt uit triggerpoints in het hoofdgebied.

Nederlandse fysiotherapeuten mogen Dry Needling toepassen.
De behandelmethode is door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut in 2007.
Het werkt met een biomedisch verklaringsmodel en past daardoor binnen de fysiotherapie.
Er komt steeds meer bekendheid in Nederland voor deze methode. Zelf pas ik de methode toe sinds eind 2005, nadat ik door buitenlandse specialisten ben opgeleid (Canada en Spanje).
Het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam (2001) als het CTG centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg (2001) hebben verklaard dat dryneedling ‘geen voorbehouden behandeling’ is zoals bepaald in artikel 36 van de wet BIG.
De fysiotherapeut dient wel een relevante opleiding te hebben gevolgd.
Ik ben als docent verbonden aan Dry Needling Systems te Amsterdam voor Dry Needling in het hoofd-halsgebied.

Reactie van patiënt

Sinds ik in 1998 tegen een blessure in mijn achterbovenbeen aanliep is er een ontwikkeling ingetreden, waarbij de kracht en het uithoudingsvermogen
van deze spier(en) voortdurend achteruit gingen.
Bij elke inspanning, ook gewoon lopen, begon mijn bovenbeen te protesteren met een weeïg, verlammend gevoel.
Het werd zo erg dat ik enkele jaren later nauwelijks nog kon fietsen en zeker niet meer normaal kon lopen.
Ik ben in die tijd enkele malen naar de huisarts geweest, maar deze gaf te kennen dat er niets aan te doen was.
Een eventuele operatie zag hij als een pijnlijk en niet te verkiezen alternatief met een onzekere uitkomst. Mogelijk moest ik er maar mee leren leven.
Na aandringen ben ik in contact gekomen met een fysiotherapeut, een Mensendiecktherapeut en een neuroloog.
De neuroloog keek, liet mij twee treden van een trapje op- en aflopen en kwam onmiddellijk tot de conclusie dat hij niet wist wat het was en al helemaal
niet kon vertellen wat er aan te doen zou zijn.
Bij het onderzoek heeft hij mijn been niet eenmaal aangeraakt, terwijl hij wel te kennen gaf dat het betreffende been dunner was dan het gezonde been.
Ik heb gedurende de volgende jaren voortdurend en in steeds grotere mate last gehouden van het “zieke” been.
Door toeval ben ik via een speurtocht op internet achter de naam van een mij toen onbekende therapie gekomen: de “triggerpoint-therapie”.
Vanwege de min of meer exotische naam en de onbekendheid heb ik de gegevens op internet met het nodige wantrouwen gelezen.
Mijn belangstelling werd echter groter naarmate ik meer over het onderwerp las. Ik heb toen het boek van Clair Davies gekocht en gelezen.
Ik kreeg meer vertrouwen in de methode en mijn terechte voorzichtigheid om geen risico’s te nemen werd omgezet in een wens om met de triggerpoint-therapie in zee te gaan. Door zoeken op internet kwam ik op de website van de heer van Rumpt, waarna een afspraak al spoedig kon worden gemaakt.
Reeds na een drietal behandelingen kon ik merken dat mijn kwaal, die mij acht jaren ernstig had belemmerd in mijn beweging en het bedrijven van sport al helemaal onmogelijk had gemaakt, zich in gunstige zin ontwikkelde door behandeling van de zogenoemde “dry needle”-techniek.
Deze techniek en de werking van triggerpoint-therapie in het algemeen worden in het boek van Davies besproken. Ik ben nu een aantal maanden bezig en ongeveer bij de vijftiende behandeling. Inmiddels is het “zieke” gevoel in het been vrijwel geheel verdwenen.
Na een wandeling is de aangedane spier niet meer ernstig vermoeid. Ik heb inmiddels een aantal fietstochten kunnen maken van 40-50 kilometers, zonder echt moe te zijn. Af en toe protesteert het achterbeen, maar een spier die acht jaren niet getraind werd en dunner is geworden behoort te protesteren bij een flinke belasting.
Ik ben steeds beter in staat om eventueel optredende lichte klachten zelf te behandelen. Het aantal triggerpoints dat mijn therapeut moet behandelen lijkt bij elk volgend bezoek te verminderen. Ook het snel lopen wordt steeds gemakkelijker en ik houd het langer vol. Ik heb het volste vertrouwen dat deze vorm van therapie mijn kwaal voor tenminste een belangrijk gedeelte zal kunnen genezen en dat ik eindelijk de dingen die ik wil doen weer met plezier en zonder de onaangename gevolgen van belasting van het betreffende been kan ondernemen.
Dhr. M.S. van den Berg, reageert op behandeling met dry needling