Praktijk vanRumpt

Als u gezondheidsproblemen hebt kunt u er terecht voor :

  • Advies
  • Behandeling
  • Begeleiding
Praktijk vanRumpt sweelinckplein 62

Ervaring

Meindert van Rumpt heeft 40 jaar praktijkervaring als therapeut en is fysiotherapeut-specialist op het gebied van kaakdysfunctie en orofaciale pijn en is verbonden als docent aan de opleiding Myopain Dry Needling Systems in Amsterdam.

Sweelinckplein 62
2517 GR Den Haag

Het verdient de voorkeur als u met uw huisarts, tandarts of specialist bespreekt dat u bij mij onder behandeling bent. Ik onderzoek bij uw eerste bezoek of u aan het juiste adres bent voor behandeling. Zo niet, dan stuur ik u alsnog naar de specialist voor uw specifieke klacht of overleg met degene.

Maandag       7.00 – 17.00 uur
Dinsdag         7.00 – 17.00 uur
Woensdag     7.00 – 17.00 uur
donderdag     7.00 – 17.00 uur
Vrijdag           7.00 – 17.00 uur

U heeft in principe geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Controleer voor alle zekerheid of uw zorgverzekeraar deze stap zonder briefje ondersteunt.

Om een afspraak te maken kunt u bellen met Monique Claassen,
secretaresse, op de navolgende tijden:

MoniqueMaandag    8.30 – 12.30 uur
Dinsdag      8.30 – 12.30 uur
Woensdag  8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 12.30 uur
Vrijdag        8.30 – 12.30 uur

Buiten deze uren kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, of een fax of email sturen. Deze berichten worden aan het eind van de dag beluisterd, c.q. gelezen en beantwoord.

Let op: Als u bij verhindering minstens 24 uur tevoren afzegt, worden u geen kosten in rekening gebracht.
Als u later afzegt of niet komt zonder af te zeggen, kost u dat € 63,00

Telefonisch consult
Telefonisch consult kan alleen tijdens of kort na een behandelperiode. Het vervangt nooit het eerste consult.

Hiervoor wordt bij voorkeur een afspraak gemaakt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 12.00 – 12.30 uur of anders overeengekomen.
Aan een telefonisch consult zijn kosten verbonden.

In de wachtkamer hangt een tarievenlijst. U kunt zelf bij uw verzekeringsmaatschappij nagaan of u geheel, gedeeltelijk of niets vergoed krijgt.
Van Rumpt gaat er van uit dat u op de hoogte bent van de betalingsvoorwaarden.

Betaling gelieve direct per pin in de praktijk aan het Sweelinckplein.

Informatie over de vergoeding voor fysiotherapie vanuit aanvullende verzekering kunt u vinden op www.fysiotherapievergoeding.nl, onder het kopje ‘consumenten’. Als u zelf uw therapeut wilt kiezen zonder contract met de zorgverzekeraar krijgt u doorgaans een restitutiebedrag terug. U ontvangt de nota van uw therapeut, betaalt deze en vervolgens doorsturen naar uw zorgverzekeraar, die u uiteindelijk een restitutietarief vergoedt.

Erkende praktijk
Van Rumpt is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), en is lid van de Nederlandse Vereniging van Manueeltherapeuten (NVMT)en de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF).

Algemene informatie over fysiotherapie
www.fysiotherapie.nl