IMG_1118

Wat is manuele therapie?

Manuele Therapie is een behandelmethode die gericht is op het verbeteren van gewrichtsbewegingen in het lichaam. Omdat ieder een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam deze gewend is te maken.

De behandeling omvat een aantal handgrepen, die op een rustige, pijnloze manier worden uitgevoerd en geenszins middels “kraken”.

In een eerste gesprek informeert de manueel therapeut naar uw klachten.
De manueel therapeut verricht daarna een aantal metingen en bekijkt hoe u zich beweegt.
Op basis van de verzamelde gegevens maakt de manueel therapeut een bewegingsschema, die hij hanteert om de gewrichten op een individuele wijze te bewegen teneinde de balans van het bewegen te herstellen.

De periode tussen de behandelingen bedraagt twee weken om het lichaam de tijd te geven anders te bewegen.
Na een aantal behandelingen wordt bekeken of er verbeteringen zijn opgetreden.
Zelden zijn meer dan 8 behandelingen nodig.

U kunt vermindering van de klachten verwachten waarvoor u zich heeft aangemeld.
Bijwerkingen kunnen optreden als spierpijn, vermoeidheid, hoofdpijn, (aanvankelijk) enige verheviging van de klacht in de eerste dagen na de behandeling. De reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.

Wat kost een behandeling?
Kijk in uw polis naar vergoeding van de kosten voor manuele therapie door uw zorgverzekeraar.

Voor Manuele Therapie heeft u een verwijzing nodig van huisarts of specialist.
Voor alle klachten die te maken hebben met het bewegen van het lichaam. Voorbeelden zijn nekklachten, rugklachten, armklachten, beenklachten, maar ook hoofdpijn, whiplash, kaakgewrichtsklachten enz.

Ewout Hockey

Visie achter Manuele Therapie

Unieke manier van bewegen
Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen.

We zien er allemaal anders uit, bewegen allemaal anders.
Iedere handtekening ziet er anders uit, de manier van iemands lopen, opstaan, bukken of staan, waardoor iemand herkenbaar is als persoon.

Tijdens het gooien van een bal, het vouwen van de handen, het gaan zitten in een kleermakerszit komt een bewegingsvoorkeur naar voren.
Deze voorkeur heeft invloed op alle bewegingen die we maken.
De eigen manier van bewegen is, net als iemands uiterlijk, uniek.
De verschillen tussen links en rechts in het lichaam kunnen gebruikt worden om de bewegingsvoorkeuren van iemand te leren kennen.

Vorm van het lichaam
Een voorkeur voor links of rechts betekent dat we met onze rechter lichaamshelft anders bewegen dan met onze linker lichaamshelft.
De bewegingen hebben invloed op de vorm van het lichaam.
De verschillende voorkeuren van bewegen zullen de vorm links en rechts doen verschillen.
Iemand die rechtshandig is zal rechts een andere vorm sleutelbeen hebben dan links.
Bij de eigen voorkeur voor houding en beweging hoort een ongelijke ontwikkeling van botten en spieren, gewrichten, enz.
Dit is normaal; er bestaat een natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de verschillende ontwikkeling tussen links en rechts van het lichaam. Dit evenwicht is voor iedereen anders.

Verstoord evenwicht
Het natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam kan verstoord raken, waardoor er allerlei klachten kunnen ontstaan.
Het lichaam beweegt dan niet meer optimaal, passend bij de vorm van het lichaam.

Oorzaak van verstoord evenwicht
Dit evenwicht kan verstoord raken door een ongeluk (verzwikken van enkel, val van trap, enz.), verandering van werkhouding, knellende kleding, psychische factoren, enz. Wanneer iemand pijn in zijn nek heeft, zal hij proberen de pijn zoveel mogelijk te ontwijken door de nek minder te bewegen.
Om toch activiteiten te blijven doen, zal er anders bewogen worden in de rest van de wervelkolom en in andere gewrichten.
Als het lichaam zich voldoende kan aanpassen aan de nieuwe situatie dan treden er geen klachten op. Wanneer de persoon intensief zou gaan sporten, veel beweging van de nek vraagt, kunnen de gemaakte aanpassingen wel eens tekort schieten.

Uitgebreide behandeling
Er kunnen dan klachten ontstaan in de nek, maar ook op andere plaatsen, zoals een slijmbeursontsteking in de schouder.
De plaats waar de klacht zit zegt dan niets over de oorzaak van de klacht.
Het behandelen van slechts de schouder is dan niet toereikend voor herstel.
Het totale evenwicht van het lichaam zal hersteld moeten worden om de oorzaak van de klachten op te heffen.