Een myofasciaal triggerpoint (in de volksmond een spierverharding genoemd) is een zeer drukpijnlijke plek in een dwarsgestreepte spier. Het is een vergissing aan te nemen dat het probleem zich voordoet op de plaats waar de patiënt de pijn aangeeft. Kenmerkend symptoom van een triggerpoint is namelijk dat de pijn doorgaans op een andere plek geregi-streerd wordt. Gelukkig komen de pijn en andere symptomen, die door triggerpoints worden veroorzaakt, in voorspelbare patronen voor. Met de kennis van deze patronen zijn triggerpoints gemakkelijk te vinden en uit te schakelen.

triggerpoint van Rumpt

Onder myofasciale pijn verstaat men klachten in het houding- en bewegingssysteem die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints.

Lees meer over kenmerken, bijwerkingen en behandeling